Craiova, str. Macului 4, tel. 0251.588.377, 0724.588.377, 0351.809.809

Confidenţialitate

Norme. Confidenţialitatea actului medical, confidenţialitatea comunicaţiilor şi protecţia datelor cu caracter personal sunt clar definite printr-un cadru juridic complex detaliat aici.

Secretul profesional. Secretul medical este obligatoriu. Obiectul secretului constituie tot ceea ce personalul Instituţiei, în calitatea lui de profesionist, a aflat direct sau indirect în legătură cu viaţa intimă a bolnavului, a familiei, a aparţinătorilor, precum şi problemele de diagnostic, prognostic, tratament, circumstanţe în legătură cu boala şi alte diverse fapte inclusiv rezultatul autopsiei. Nu constituie o abatere situaţia în care legea sau o curte judecătorească obligă personalul Plusmedica să dezvăluie aspecte cuprinse în secretul medical. Organele de cercetare sau urmărire penală nu pot înlocui decizia judecătorească. Interesul general al societăţii (prevenirea şi combaterea epidemiilor, bolilor venerice, bolilor cu extindere în masă ) primează faţă de interesul personal. Întreg personalul Instituţiei răspunde disciplinar pentru destăinuirea secretului profesional sau pentru defăimarea secretului profesional. Secretul există şi faţă de aparţinători, de colegi şi cadre sanitare neinteresate în tratament. Secretul persistă şi după terminarea tratamentului, sau moartea pacientului. În comunicările ştiinţifice, cazurile vor fi altfel prezentate, încât identitatea bolnavului să nu poată fi recunoscută. Mass-media are acces în Instituţie doar cu acceptul conducerii administrative, al titularului de cabinet, al medicului curant şi al pacientului, cu respectarea confidenţialităţii actului medical şi a identităţii pacientului sau aparţinătorilor acestuia. Documentele medicale şi medico-legale vor eliberate numai la cererea persoanei examinate reprezentaţilor săi legali sau la cererea unei instanţe de judecată. Evidenţele medicale trebuie păstrate ca materiale cu caracter confidenţial.

Prelucrarea datelor cu caracter personal. În cadrul serviciilor medicale oferite sau prin intermediul prezentului site pot fi solicitate informaţii de natură personală. Aceasta are ca scop identificarea pacientului sau aparţinătorilor acestuia şi/sau posibilitatea de a îl contacta. Natura informaţiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, adresă, CNP, documente necesare demonstrării calităţii de asigurat, numere de telefon, adresa de e-mail). Plusmedica va păstra confidenţialitatea acestor informaţii. Unele informaţii sau documente solicitate pentru serviciile medicale oferite pot face obiectul unei prelucrări de date care au caracter personal (în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date). Prin acceptarea de a efectua serviciile medicale sau prin navigarea pe acest site, pacienţii sau aparţinătorii acestora consimt în mod expres şi neechivoc la efectuarea acestor prelucrări. Îi asigurăm pe această cale pe pacienţii noştri că solicităm doar minimul necesar de date şi documente sau copii ale acestora pentru a îndeplini cerinţele legale (norme MS, CNAS, MAI, etc.). Menţionăm că datele conexe existente în documentele solicitate şi care nu sunt necesare îndeplinirii cerinţelor legale nu fac sub nici o formă obiectul prelucrării sau diseminării. De asemenea, prin sistemul de monitorizare, se înregistrează date cu caracter personal de tip imagine, caracteristici biometrice, prezenţă în spaţiu şi timp, date care vor fi şterse automat după o perioadă de 6 luni şi care nu vor fi prelucrate şi analizate decât în situaţii speciale. Toate datele cu caracter personal colectate în cadrul Plusmedica pot fi disponibile autorităţilor de stat competente numai în condiţiile legii şi cu respectarea confidenţialităţii actului medical şi nu vor fi transferate în străinătate. Plusmedica îşi asumă obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele cu caracter personal asupra cărora are acces. 

CNP / CID. Codul numeric personal (CNP - set numeric de 13 cifre) sau codul unic de identificare al asiguraţilor din Sistemul Informatic Unic Integrat (CID - set numeric de 20 cifre), deşi conţin date cu caracter personal (sex, data naşterii, judeţul de primă înregistrare), nu trebuie privite ca date pentru care este critică prezervarea confidenţialităţii, ci doar ca pe o formă numerică de identificare a persoanei, similară numelui, în faţa instituţiilor statului (în cazul de faţă MS, DSP, CNAS, etc.) sau a organizaţiilor asociate contractual acestora (precum Plusmedica).