Craiova, str. Macului 4, tel. 0251.588.377, 0724.588.377, 0351.809.809

Analize de laborator decontate de CNAS

Programări pentru analize de laborator. Plusmedica realizează recoltarea şi efectuarea analizelor medicale plătite direct de pacient fără nici o programare prealabilă, la solicitarea acestora, în intervalul orar 07.30 - 11.30. Pentru analizele plătite din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, datorită solicitărilor cu mult mai numeroase decât limita impusă prin plafonul acordat de C.A.S. Dolj, este necesară efectuarea unei programări în ultima zi lucrătoare a lunii începând cu ora 10.00 pentru luna următoare, programare care nu se poate efectua decât prezentând în original biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice emis de medicul de familie sau specialist cu maxim 10 zile anterior. Pacienţii care nu găsesc loc pentru programare pot solicita înscrierea pe o listă de aşteptare pentru lunile următoare, caz în care vor primi programarea de a efectua analize dacă se prezintă la sediul Plusmedica în ultima zi lucrătoare a lunii următoare, indiferent de oră, având la ei în original biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice emis de medicul de familie sau specialist cu maxim 10 zile anterior. Ţinând cont de aglomeraţia din momentul începutului programărilor, personalul Plusmedica va primi de la pacienţi sau aparţinătorii acestora actele în vederea programării în ordinea sosirii lor la recepţie în baza înscrierii pe o listă de ordine. Asigurăm pacienţii de întreaga noastră obiectivitate, imparţialitate şi compasiune în efortul lor de a ajunge la un drept al lor prin proceduri ultrabirocratizate de gestiune a unei crize nedeclarate a sistemului de sănătate.

Lista investigaţiilor paraclinice decontate din Fondul Naţional Unic de Asigurări Unice de Sănătate pentru pacienţii asiguraţi conform Ord. M.S. 619 / CNAS 360 / 29.05.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2014 a Hotărârii de Guvern nr.400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014 – 2015 :


 

Hematologie
  1   2.6001    Hemoleucogramã completã - hemoglobinã, hematocrit,

                numãrãtoare eritrocite, leucocite, trombocite,

                formulã leucocitarã, indici eritrocitari *1)

  2   2.6002    Numãrãtoare reticulocite
  3   2.6003    Examen citologic al frotiului sanguin *3)
  4   2.6040    VSH *1)
  5   2.60501   Determinare la gravidã a grupului sanguin ABO *1)
  6   2.60502   Determinare la gravidã a grupului sanguin Rh *1)
  7   2.6059    Anticorpi specifici anti Rh la gravidã

  8   2.6101    Timp Quick + INR International Normalised Ratio *1)

  9   2.6102    APTT

 10   2.6103    Fibrinogenemie *1)

 

Biochimie - sericã şi urinară

 11   2.1002    Proteine totale serice *1)

 12   2.1003    Electroforeza proteinelor serice *1)

 13   2.10062   Transferina

 14   2.1063    Feritinã sericã

 15   2.1011    Uree sericã *1)

 16   2.1012    Acid uric seric *1)

 17   2.1014    Creatininã sericã *1), **)

 18   2.1015    Bilirubinã totalã *1)

 19   2.1016    Bilirubinã directã *1)

 20   2.1020    Glicemie *1)

 21   2.10303   Colesterol seric total *1)

 22   2.10304   HDL colesterol *1)

 23   2.10305   LDL colesterol *1)

 24   2.10306   Trigliceride serice *1)

 25   2.10402   TGP *1)

 26   2.10403   TGO *1)

 27   2.10404   Creatinkinaza CK

 28   2.10406   Gama GT

 29   2.10409   Fosfatazã alcalinã *1)

 30   2.10500   Sodiu seric *1)

 31   2.10501   Potasiu seric *1)3

 32   2.10503   Calciu seric total *1)

 33   2.10504   Calciu ionic seric *1)

 34   2.10505   Magneziemie *1)

 35   2.10506   Sideremie *1)

 36   2.10507   Fosfor (fosfat seric)

 37   2.1066    Bicarbonat seric (EAB)

 38   2.2600    Examen complet de urinã (sumar + sediment) *1)

 39   2.2604    Dozare proteine urinare *1)

 40   2.2612    Microalbuminuria (albuminã urinarã) *8)

 41   2.2622    Dozare glucozã urinarã *1)

 42   2.2623    Creatininã urinarã *8)

 

Imunologie

 43   2.2500    TSH *1)

 44   2.2502    FT4 *1)

 45   2.2507    Parathormonul seric (PTH)

 46   2.2509    Hormonul foliculinostimulant FSH

 47   2.2510    Hormonul luteinizant (LH)

 48   2.2514    Cortizol

 49   2.2521    Testosteron

 50   2.2522    Estradiol

 51   2.2523    Progesteron

 52   2.2525    Prolactinã

 53   2.327091  Anti-HAV IgM *2)

 54   2.327092  Ag HBs (screening) *2)

 55   2.327093  Anti HCV *2)

 56   2.32710   Testare HIV la gravidã *1)

 57   2.40000   ASLO *1)

 58   2.40010   VDRL *1) sau RPR *1)

 59   2.40013   Confirmare TPHA *4)

 60   2.40203   Antigen Helicobacter Pylori *1)

 61   2.430011  Complement seric C3

 62   2.430012  Complement seric C4

 63   2.43010   IgG seric

 64   2.43011   IgA, seric

 65   2.43012   IgM seric

 66   2.43014   IgE seric

 67   2.40053   Proteina C reactivã *1)

 68   2.43040   Factor rheumatoid

 69   2.43044   ATPO

 70   2.43135   PSA

 71   2.43136   free PSA *6)

 

Microbiologie

Exudat faringian

 72   2.3025    Examen bacteriologic exudat faringian - Examen

                microscopic nativ şi colorat, culturã şi identificare

                bacteriană *1)

 73   2.50102   Examen fungic exudat faringian - Examen microscopic

                nativ şi colorat, culturã şi identificare fungică *1)

Examen urină

 74   2.3100    Uroculturã*1) Examen microscopic nativ şi colorat,

                culturã şi identificare bacteriană

 75   2.50116   Examen fungic urină*1) Examen microscopic nativ şi

                colorat, culturã şi identificare fungică

Examene materii fecale

 76   2.3062    Coproculturã*1) Examen microscopic nativ şi colorat,

                culturã şi identificare bacteriană

 77   2.50120_1 Examen micologic materii fecale - Examen microscopic

                nativ şi colorat, culturã şi identificare fungică

 78   2.5100    Examen coproparazitologic (3 probe) *1)

 79   2.2701    Depistare hemoragii oculte *1)

Examene din secreţii vaginale

 80   2.3074    Examene din secreţii vaginale - Examen microscopic

                nativ şi colorat, culturã şi identificare bacteriană

 81   2.50114   Examene din secreţii vaginale - Examen microscopic

                nativ şi colorat, culturã şi identificare fungică

Examene din secreţii uretrale

 82   2.3080    Examene din secreţii uretrale - Examen microscopic

                nativ şi colorat, culturã şi identificare bacteriană

 83   2.50115   Examene din secreţii uretrale - Examen microscopic

                nativ şi colorat, culturã şi identificare fungică

Examene din secreţii otice

 84   2.3050    Examen bacteriologic din secreţii otice - Examen

                microscopic nativ şi colorat, culturã şi identificare

                bacteriană

 85   2.50119   Examen fungic din secreţii otice - Examen microscopic

                nativ şi colorat, culturã şi identificare fungică

Examene din secreţii nazale

 86   2.3022    Examen bacteriologic din secreţii nazale - Examen

                microscopic nativ şi colorat, culturã şi identificare

                bacteriană *1)

 87   2.50103   Examen fungic din secreţii nazale - Examen

                microscopic nativ şi colorat, culturã şi identificare

                fungică *1)

Examene din secreţii conjunctivale

 88   2.3040    Examen bacteriologic din secreţii conjunctivale -

                Examen microscopic nativ şi colorat, culturã şi

                identificare bacteriană

 89   2.50110   Examen fungic din secreţii conjunctivale - Examen

                microscopic nativ şi colorat, culturã şi identificare

                fungică

Examene din colecţie purulentã

 90   2.5032    Examen bacteriologic din colecţie purulentã - Examen

                microscopic nativ şi colorat, culturã şi identificare

                bacteriană

 91   2.50120_2 Examen fungic din colecţie purulentã - Examen

                microscopic nativ şi colorat, culturã şi identificare

                fungică

Testarea sensibilităţii la substanţe antimicrobiene şi antifungice

 92   2.313     Antibiogramă *5)

 93   2.502     Antifungigramă *5)

 

Examinări histopatologice şi citologice

 94   2.9000    Piesã prelucratã la parafinã

 95   2.9021    Bloc inclus la parafinã cu histopatologic

 96   2.9020    Diagnostic histopatologic pe lamã

 97   2.9010    Examen histopatologic cu coloraţii speciale

 98   2.9022    Citodiagnostic sputã prin incluzii parafinã

 99   2.9023    Citodiagnostic secreţie vaginalã

100   2.9024    Examen citohormonal

101   2.9025    Citodiagnostic lichid de puncţie

102   2.9030    Teste imunohistochimice*)

103   2.9160    Examen Babeş-Papanicolau*1)


NOTA 1:
*) Un set cuprinde 4 - 10 teste, la recomandarea medicilor de specialitate din specialităţile clinice oncologie şi hematologie și se decontează maxim 2 seturi.
**) Laboratoarele înscriu pe buletinele de analiză rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF) prin formula CKD-EPI 2009 la fiecare determinare a creatininei serice, pentru asigurații care au evidențiat pe biletul de trimitere pentru investigații paraclinice că aceasta este evidentiat – management de caz pentru boala cronică de rinichi. În situația în care pe buletinele de analiză ale pacienților cu management de caz, nu este înscrisă rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF), investigația nu se decontează de casa de asigurări de sănătate.
*1) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie.
*2) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie numai pentru gravide si contacţii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate.
*3) Se decontează numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie în cazul în care hemoleucograma completă prezintă modificări de parametri, fără recomandarea medicului specialist sau de familie, pe răspunderea medicului de laborator.
*4) Se decontează numai în cazul în care VDRL sau RPR este pozitiv, fără recomandarea medicului de familie sau specialist, pe răspunderea medicului de laborator.
*5) Se decontează numai în cazul în care cultura este pozitivă, fără recomandarea medicului de familie sau specialist, pe răspunderea medicului de laborator.
*6) Se recomandă pentru bolnavii cu afecţiuni oncologice, de către medicii de specialitate din specialităţile clinice oncologie şi hematologie și de către medicii de specialitate urologie pentru diagnosticul diferențial al cancerului de prostată. Se deconteaza numai pentru valori determinate ale PSA cuprinse intre 4-10 nanograme/ml sau intre 4 – 10 micrograme/litru fara recomandarea medicului de familie sau de specialitate, pe răspunderea medicului de laborator.
*7) Se decontează maxim 6 blocuri/piese
*8) Investigații paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie, pentru asigurații care au evidențiat pe biletul de trimitere pentru investigații paraclinice management de caz pentru HTA, dislipidemie, diabet zaharat tip 2, astm bronşic, boala cronică respiratorie obstructivă (BPOC) și boala cronică de rinichi, după caz.
NOTA 2: Pentru culturile bacteriene si fungice, preţul include toate etapele diagnosticului: examene microscopice, cultură şi identificare.