Craiova, str. Macului 4, tel. 0251.588.377, 0724.588.377, 0351.809.809

Noutăţi şi ştiri

Închis - 15, 16 august ! Programul de activitate în zilele de vineri 15 şi sâmbătă 16 august 2014 va fi întrerupt datorită zilei de 15.08 de sărbătoare legală.

Programări pentru analize de laborator. Plusmedica realizează recoltarea şi efectuarea analizelor medicale plătite direct de pacient fără nici o programare prealabilă, la solicitarea acestora, în intervalul orar 07.30 - 11.30. Pentru analizele plătite din Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, datorită solicitărilor cu mult mai numeroase decât limita impusă prin plafonul acordat de C.A.S. Dolj, este necesară efectuarea unei programări în ultima zi lucrătoare a lunii începând cu ora 10.00 pentru luna următoare, programare care nu se poate efectua decât prezentând în original biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice emis de medicul de familie sau specialist cu maxim 10 zile anterior. Pacienţii care nu găsesc loc pentru programare pot solicita înscrierea pe o listă de aşteptare pentru lunile următoare, caz în care vor primi programarea de a efectua analize dacă se prezintă la sediul Plusmedica în ultima zi lucrătoare a lunii următoare, indiferent de oră, având la ei în original biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice emis de medicul de familie sau specialist cu maxim 10 zile anterior. Ţinând cont de aglomeraţia din momentul începutului programărilor, personalul Plusmedica va primi de la pacienţi sau aparţinătorii acestora actele în vederea programării în ordinea sosirii lor la recepţie în baza înscrierii pe o listă de ordine. Asigurăm pacienţii de întreaga noastră obiectivitate, imparţialitate şi compasiune în efortul lor de a ajunge la un drept al lor prin proceduri ultrabirocratizate de gestiune a unei crize nedeclarate a sistemului de sănătate.