Craiova, str. Macului 4, tel. 0251.588.377, 0724.588.377, 0351.809.809

Tarife pentru analize de laborator

Hematologie
| 101 | HLG Hemoleucograma completa                     | 19,00 lei |
| 102 | VSH Viteza de sedimentare a hematiilor          |  5,00 lei |
| 103 | Numaratoare de reticulocite                     | 29,00 lei |
| 107 | Mieloperoxidaza                                 | 59,00 lei |
| 111 | Examen citologic al frotiului sangvin           | 29,00 lei |
| 118 | Aglutinine la rece, anticorpi heterofili        | 69,00 lei |
| 121 | AB0 determinare grup sangvin                    | 12,00 lei |
| 122 | Rh determinare grup sangvin                     | 12,00 lei |
| 125 | Ac.anti-Rh specifici                            | 69,00 lei |
| 132 | Electroforeza hemoglobinei                      | 39,00 lei |
| 137 | Haptoglobina                                    | 49,00 lei |
| 140 | Porfirine urinare                               | 99,00 lei |
| 141 | Coproporfirine                                  | 99,00 lei |
| 142 | Ceruleoplasmina                                 | 69,00 lei |
| 143 | Feritina                                        | 39,00 lei |
| 144 | Transferina                                     | 29,00 lei |
| 148 | Eritropoietina dozare hormonala                 |179,00 lei |
| 151 | TS Timpul de sângerare                          |  5,00 lei |
| 152 | TC Timpul de coagulare                          |  5,00 lei |
| 153 | TR Timpul de retracţie a cheagului              |  5,00 lei |
| 155 | INR + IP + Timpul de protrombină (Quick)        | 19,00 lei |
| 156 | APTT Timpul parţial de tromboplastină activată  | 19,00 lei |
| 157 | TT Timpul de trombină                           | 39,00 lei |
| 159 | Factor AT III antitrombina III                  | 49,00 lei |
| 162 | PAI Indicele de plasminogen activat             |259,00 lei |
| 166 | Fibrinogen seric total                          | 17,00 lei |
| 167 | DD D-dimeri                                     | 69,00 lei |
| 168 | Hemocisteina                                    |119,00 lei |
| 169 | Factor II / Factor V / MTHFR-genotip            |409,00 lei |
| 170 | Mutatii gena MTHFR                              |280,00 lei |
| 171 | Profil genetic al riscului de trombofilie       |459,00 lei |
Analize biochimice
| 202 | Glicemie                                        |  8,00 lei |
| 203 | Glicozurie                                      | 14,00 lei |
| 207 | Acid lactic                                     | 79,00 lei |
| 208 | Peptid C                                        | 89,00 lei |
| 210 | Testul de hiperglicemie provocată               | 35,00 lei |
| 211 | HbA1c Hemoglobina glicozilată                   | 49,00 lei |
| 213 | Insulininemie - dozare hormonală                | 69,00 lei |
| 221 | Proteine totale serice                          |  8,00 lei |
| 222 | Electroforeza proteinelor serice + proteinemie  | 39,00 lei |
| 224 | Albumina totală serică                          | 19,00 lei |
| 226 | Proteinurie totală în 24h                       | 14,00 lei |
| 227 | Albuminurie                                     | 39,00 lei |
| 230 | Metanefrine urinare                             |169,00 lei |
| 231 | Uree serică                                     |  8,00 lei |
| 232 | Creatinina serică                               |  8,00 lei |
| 233 | Acid uric seric                                 |  9,00 lei |
| 235 | Uree urinară                                    |  8,00 lei |
| 236 | Creatinina urinară                              |  8,00 lei |
| 237 | Acid uric urinar                                |  8,00 lei |
| 240 | Raportul excretor uree / creatinină             |  9,00 lei |
| 241 | Clearance la creatinină                         | 29,00 lei |
| 245 | Bilirubina directă serică                       |  9,00 lei |
| 246 | Bilirubina totală serică                        |  9,00 lei |
| 250 | Lipidograma completă                            | 30,00 lei |
| 251 | Colesterol seric total                          |  8,00 lei |
| 252 | HDL colesterol                                  | 11,00 lei |
| 253 | LDL colesterol                                  | 11,00 lei |
| 254 | Trigliceride serice                             |  8,00 lei |
| 255 | Lipide totale serice                            |  8,00 lei |
| 256 | VLDL colesterol                                 | 29,00 lei |
| 271 | GOT (AST) Glutamat Oxaloacetat Transaminaza     |  8,00 lei |
| 272 | GPT (ALT) Glutamat Pyruvat Transaminaza         |  8,00 lei |
| 273 | GGT Gamma Glutamat Transpeptidaza               |  9,00 lei |
| 275 | LDH Lactat Dehidrogenaza                        | 19,00 lei |
| 277 | Amilazemie totală                               | 14,00 lei |
| 278 | Amilazurie                                      | 14,00 lei |
| 280 | Amilazemie pancreatică                          | 19,00 lei |
| 281 | Fosfataza alcalină                              | 12,00 lei |
| 282 | Fosfataza acidă totală                          | 49,00 lei |
| 283 | Fosfataza acidă prostatică                      | 79,00 lei |
| 284 | G6PDH Glucozo-6-Fosfat-Dehidrogenaza            | 49,00 lei |
| 285 | CK-NAC Creatinfosfokinaza                       | 19,00 lei |
| 286 | CK-MB Creatinfosfokinaza membranară             | 79,00 lei |
| 287 | izoenzime CK                                    | 89,00 lei |
| 288 | Lipaza serică                                   | 29,00 lei |
| 289 | Colinesteraza serică                            | 29,00 lei |
| 294 | Alfa1-antitripsina                              | 69,00 lei |
| 295 | Angiotensin-convertaza                          |129,00 lei |
| 301 | Sodiu seric (natremie)                          | 14,00 lei |
| 302 | Potasiu seric (kaliemie)                        | 14,00 lei |
| 303 | Calciu seric total (calcemie)                   |  8,00 lei |
| 304 | Calciu seric ionic                              |  8,00 lei |
| 305 | Magneziu seric (magneziemie)                    |  8,00 lei |
| 306 | Fier seric total (sideremie)                    | 11,00 lei |
| 307 | Clor seric total (cloremie)                     | 19,00 lei |
| 308 | Iodul seric                                     |159,00 lei |
| 309 | Fosforul seric                                  | 19,00 lei |
| 311 | Cupru seric                                     | 59,00 lei |
| 312 | Zincul seric                                    | 59,00 lei |
| 313 | Nichelul seric                                  | 99,00 lei |
| 314 | Cobaltul seric                                  | 89,00 lei |
| 315 | Seleniul seric                                  | 89,00 lei |
| 316 | Plumbul seric                                   | 89,00 lei |
| 317 | Cromul seric                                    | 89,00 lei |
| 318 | Litiu seric                                     | 29,00 lei |
| 319 | Mercurul seric                                  | 99,00 lei |
| 320 | Bicarbonat seric                                | 29,00 lei |
| 321 | Sodiu urinar (natriurie)                        | 19,00 lei |
| 322 | Potasiu urinar (kaliurie)                       | 19,00 lei |
| 323 | Calciu urinar total (calciurie)                 | 14,00 lei |
| 325 | Magneziu urinar (magneziurie)                   | 14,00 lei |
| 327 | Clor urinar total (clorurie)                    | 19,00 lei |
| 328 | Iodul urinar                                    |159,00 lei |
| 329 | Fosforul urinar                                 | 19,00 lei |
| 331 | Cupru urinar                                    | 59,00 lei |
| 332 | Zincul urinar                                   | 59,00 lei |
| 333 | Nichelul urinar                                 | 99,00 lei |
| 334 | Cobaltul urinar                                 | 89,00 lei |
| 335 | Seleniul urinar                                 | 89,00 lei |
| 336 | Plumbul urinar                                  | 89,00 lei |
| 337 | Cromul urinar                                   | 89,00 lei |
| 338 | Arseniul urinar                                 | 99,00 lei |
| 339 | Mercurul urinar                                 | 99,00 lei |
| 340 | Aluminiu seric                                  | 99,00 lei |
| 341 | Aluminiu urinar                                 | 99,00 lei |
| 342 | Saturatia transferinei                          | 39,00 lei |
| 350 | Vitamina A plasmatică                           |119,00 lei |
| 351 | Vitamina B12 (ciancobalamina) plasmatică        | 39,00 lei |
| 352 | Vitamina C plasmatică                           |189,00 lei |
| 353 | Vitamina D plasmatică                           | 99,00 lei |
| 354 | Vitamina H plasmatică (biotină)                 |109,00 lei |
| 356 | Acid folic plasmatic                            | 49,00 lei |
| 357 | 1,25-dihidroxi-vitamina D3                      |139,00 lei |
| 358 | Holotranscobalamina ( HoloTC)                   | 89,00 lei |
| 359 | Homocisteina                                    |119,00 lei |
| 360 | Acid delta-amino levulinic                      |129,00 lei |
| 361 | Acid hipuric seric                              | 89,00 lei |
| 362 | Oxalurie (acid oxalic urinar)                   | 79,00 lei |
| 363 | Fenol seric                                     | 89,00 lei |
| 365 | Acid hipuric                                    | 89,00 lei |
| 366 | Proteina Bence Jones urinara                    |399,00 lei |
| 380 | Depistaj droguri in urina                       |109,00 lei |
| 381 | Dozare barbiturice                              |139,00 lei |
| 382 | Dozare carbamazepina                            | 89,00 lei |
| 384 | Dozare digoxina                                 | 99,00 lei |
Determinări imunologice
| 401 | IgA Imunoglobulininemia A                       | 19,00 lei |
| 402 | IgG Imnoglobulininemia G                        | 19,00 lei |
| 403 | IgM Imunoglobulininemia M                       | 19,00 lei |
| 404 | IgE Imunoglobulininemia E                       | 39,00 lei |
| 405 | IgD Imunoglobulininemia D                       | 69,00 lei |
| 406 | IGR Imunograma (IgG , IgA , IgM )               | 49,00 lei |
| 407 | Crioglobulinemia                                | 19,00 lei |
| 408 | Crioaglutinine                                  | 19,00 lei |
| 410 | Complexe imune circulante                       | 59,00 lei |
| 417 | IgE specifice pentru diverşi alergeni           | 49,00 lei |
| 422 | Activitatea diaminoxidazei (DAO)                |170,00 lei |
| 423 | NSE (Neuron-specific enolase)                   | 59,00 lei |
| 424 | Orosomucoid                                     | 59,00 lei |
| 425 | Alfa-TNF (tumor necrosis factor alfa)           |189,00 lei |
| 426 | Interleukina 6 (Il-6)                           |159,00 lei |
| 427 | SHBG (Sex binding protein)                      | 79,00 lei |
| 428 | Troponina T hs                                  | 59,00 lei |
| 431 | Factor antinuclear(AAN IFI)-depistare calitativă| 49,00 lei |
| 432 | AutoAc.anti-nucleari(AAN IFI)-dozare cantitativă| 79,00 lei |
| 433 | Factor reumatoid - determinare calitativă       | 19,00 lei |
| 435 | Factor reumatoid - dozare cantitativă           | 59,00 lei |
| 436 | Profil ANA                                      |139,00 lei |
| 437 | Profil boli hepatice autoimune                  |149,00 lei |
| 438 | Auto-Ac.anti-ADNds (ac. anticelulari)           | 89,00 lei |
| 446 | AutoAc.anti-cardiolipina–IgG (ac. anticelulari) | 69,00 lei |
| 447 | AutoAc.anti-cardiolipina–IgM (ac. anticelulari) | 69,00 lei |
| 448 | AutoAc.anti-Sm (ac. anticelulari)               | 69,00 lei |
| 449 | AutoAc.anti-RNP (ac. anticelulari)              | 69,00 lei |
| 450 | AutoAc.anti-Ro/SS-A (ac. anticelulari)          | 69,00 lei |
| 451 | AutoAc.anti-La/SS-B IgG (ac. anticelulari)      | 69,00 lei |
| 452 | AutoAc.anti-Sclero-70 (ac. anticelulari)        | 69,00 lei |
| 453 | AutoAc.anti-Jo-1IgG (ac. anticelulari)          | 69,00 lei |
| 454 | AutoAc.anti-PM1 (ac. anticelulari)              | 79,00 lei |
| 455 | AutoAc.anti-Nucleosomali (ac. anticelulari)     | 69,00 lei |
| 456 | AutoAc.anti-Ribosomali P (ac. anticelulari)     | 69,00 lei |
| 457 | AutoAc.anti-histone IgG (ac. anticelulari)      | 69,00 lei |
| 458 | AutoAc.anti-centromer (ac. anticelulari) IgG    | 69,00 lei |
| 459 | AutoAc.anti-muschi neted (ac. anticelulari)     | 79,00 lei |
| 460 | AutoAc.anti-muschi striat (ac. anticelulari)    | 79,00 lei |
| 461 | AutoAc.anti-protrombina–IgG                     |239,00 lei |
| 462 | AutoAc.anti-beta 2 glicoproteina I–IgG          | 69,00 lei |
| 463 | AutoAc.anti-beta 2 glicoproteina I–IgM          | 69,00 lei |
| 465 | AutoAc.anti-ENA IgG(anti-Ag nucleare solubile)  | 59,00 lei |
| 467 | AutoAc.anti-citosol hepatic                     | 79,00 lei |
| 468 | AutoAc.anti-SLA (antigene hepatice solubile)    | 79,00 lei |
| 469 | AutoAc.anti-membrana hepatocitara               | 79,00 lei |
| 470 | AutoAc.anti-mitocondriali(AMA)-det calitativă   | 89,00 lei |
| 471 | AutoAc.anti-mitocondriali M2 Ig G               | 69,00 lei |
| 472 | AutoAc.anti-celule parietale gastrice (ACPG)    | 79,00 lei |
| 473 | AutoAc.anti-factor intrinsec IgG                | 89,00 lei |
| 474 | AutoAc.anti-endomisium IgA(marker boala celiacă)|109,00 lei |
| 476 | AutoAc.anti-gliadina IgA (marker boala celiacă) | 69,00 lei |
| 477 | AutoAc.anti-gliadina IgG (marker boala celiacă) | 69,00 lei |
| 478 | AutoAc.anti-Saccharomyces cerevisiae            | 89,00 lei |
| 479 | AutoAc.anti-celule insulare pancreatice         | 79,00 lei |
| 480 | AutoAc.anti-receptor acetilcolina               |179,00 lei |
| 482 | AutoAc.anti-spermatici                          | 69,00 lei |
| 486 | Ac.anti-fosfolipidici IgG                       | 69,00 lei |
| 488 | Alfa-1-AntiTripsina                             | 69,00 lei |
| 489 | Alfa-2-MacroGlobulina                           | 49,00 lei |
| 491 | Beta-2-MicroGlobulina serică                    | 69,00 lei |
| 492 | Beta-2-MicroGlobulina urinară                   | 69,00 lei |
| 493 | Cross-laps seric                                | 59,00 lei |
| 494 | HLA B27 – fenotipare ADN metoda PCR             |229,00 lei |
| 498 | Apo-lipoproteina A1                             | 39,00 lei |
| 499 | Apo-lipoproteina B                              | 59,00 lei |
| 501 | Proteina C reactivă - depistare                 | 14,00 lei |
| 502 | Proteina C reactivă - dozare                    | 24,00 lei |
| 503 | C3 Complement C3 seric                          | 29,00 lei |
| 504 | C4 Complement C4 seric                          | 29,00 lei |
| 509 | C1 inhibitor-esteraza complementului seric      | 89,00 lei |
Dozări hormonale
| 521 | fT4 Tiroxina 4 liberă                           | 29,00 lei |
| 522 | TSH Hormonul tireostimulant                     | 29,00 lei |
| 523 | tT3 Tiroxina 3 totală                           | 39,00 lei |
| 524 | tT4 Tiroxina 4 totală                           | 39,00 lei |
| 525 | fT3 Tiroxina 3 liberă                           | 39,00 lei |
| 526 | Tireoglobulina serică                           | 69,00 lei |
| 527 | Hormon anti Mullerian                           |210,00 lei |
| 528 | ATG Anticorpi anti-tireoglobulina               | 49,00 lei |
| 529 | LATS AutoAc.anti-receptori de TSH (TRAB)        | 99,00 lei |
| 530 | PTH parathormon                                 | 49,00 lei |
| 531 | Calcitonina                                     | 69,00 lei |
| 532 | Osteocalcina                                    | 69,00 lei |
| 533 | ATPO Anticorpi anti-tireoperoxidaza O           | 49,00 lei |
| 535 | Testosteron seric total                         | 49,00 lei |
| 536 | PRG Progesteron dozare hormonala                | 49,00 lei |
| 537 | PRL Prolactina dozare hormonala                 | 39,00 lei |
| 538 | FSH Hormon foliculo-stimulant                   | 39,00 lei |
| 539 | LH Hormon luteinizant                           | 39,00 lei |
| 540 | Estradiol liber                                 | 49,00 lei |
| 541 | Estradiol seric total                           | 39,00 lei |
| 542 | Beta-HCG beta-gonadotrofina corionică           | 49,00 lei |
| 543 | HCG urinar                                      | 49,00 lei |
| 544 | Inhibina B                                      |249,00 lei |
| 545 | PAPP-A Plasmaproteina A asociată sarcinii       | 79,00 lei |
| 546 | 17-hidroxi-progesteron                          | 69,00 lei |
| 547 | 17-hidroxi-pregnolon                            |219,00 lei |
| 548 | 17-hidroxi-cortico-steroizi                     | 99,00 lei |
| 549 | 17-hidroxi-ceto-steroizi                        | 79,00 lei |
| 550 | 5-hidroxi-indol-acetat                          |129,00 lei |
| 551 | DHEA (dehidroepiandrosteron)                    | 69,00 lei |
| 552 | DHEAS (Sulfat de dehidro epiandrosteron)        | 49,00 lei |
| 553 | DPD                                             |149,00 lei |
| 554 | STH Hormon somatotrop (hGH)                     | 59,00 lei |
| 555 | ACTH Hormon adeno-corticotrop                   | 69,00 lei |
| 556 | ADH Hormon antidiuretic                         |259,00 lei |
| 557 | Aldosteron                                      |159,00 lei |
| 558 | Cortizol seric total dozare hormonala           | 49,00 lei |
| 559 | Cortizol liber urinar dozare hormonala          | 69,00 lei |
| 562 | Acid vanil-mandelic                             | 89,00 lei |
| 563 | Renina plasmatică                               |259,00 lei |
| 566 | Gastrina                                        | 69,00 lei |
| 568 | Catecolamine urinare totale                     |129,00 lei |
| 569 | IGF-I (Insulin Growth Factor I)                 | 69,00 lei |

| 570 | Testosteron liber                               | 59,00 lei |
Markeri tumorali
| 581 | Ag. carcinoembrionar nespecific                 | 49,00 lei |
| 582 | Alfa feto-proteina                              | 49,00 lei |
| 583 | CA 125 (ovar)                                   | 49,00 lei |
| 584 | CA 15-3 (sân)                                   | 49,00 lei |
| 585 | CA 19-9 (digestiv)                              | 49,00 lei |
| 586 | CYFRA 21-1 (pulmonar)                           | 69,00 lei |
| 587 | CA 242 (colorectal)                             | 69,00 lei |
| 588 | CA 72-4 (gastric)                               | 69,00 lei |
| 589 | ROMA (risk of ovarian malignancy algorithm)     |139,00 lei |
| 591 | tPSA Ag. prostatic specific seric total         | 39,00 lei |
| 592 | fPSA Ag. prostatic specific seric liber         | 49,00 lei |
| 593 | Evaluare risc trisomie 21 - trim.I              |169,00 lei |
| 594 | Evaluare risc trisomie 21 - trim.II             |229,00 lei |
| 595 | Peptidul ciclic citrulinat                      | 79,00 lei |
| 596 | Microalbuminuria                                | 49,00 lei |
Markeri imunitari infecţioşi
| 605 | ASLO Ac.anti-Streptolisina O-dozare cantitativă | 24,00 lei |
| 606 | ASLO Ac.anti-Streptolisina O-determinare        | 11,00 lei |
| 607 | Profil TORCH integral                           |319,00 lei |
| 608 | Ac.IgG anti-Toxoplasma gondii                   | 49,00 lei |
| 609 | Ac.IgM anti-Toxoplasma gondii                   | 49,00 lei |
| 610 | Ac.IgG anti-Toxocara canis                      | 49,00 lei |
| 612 | Ac.IgG anti-Rubeola                             | 49,00 lei |
| 613 | Ac.IgM anti-Rubeola                             | 49,00 lei |
| 614 | Ac.IgG anti-CMV virus citomegalic               | 49,00 lei |
| 615 | Ac.IgM anti-CMV virus citomegalic               | 59,00 lei |
| 616 | Ac.IgG anti-Herpes simplex virus                | 49,00 lei |
| 617 | Ac.IgM anti-Herpes simplex virus                | 49,00 lei |
| 618 | Ac.IgG anti-EBV VCA capsid viral Epstein-Barr   | 69,00 lei |
| 619 | Ac.IgM anti-EBV VCA capsid viral Epstein-Barr   | 69,00 lei |
| 620 | Ac.IgA anti-Toxoplasma gondii                   | 89,00 lei |
| 622 | Ac.IgG anti-Saccharomyces cerevisiae ASCA       | 89,00 lei |
| 623 | Ac.IgA anti-Saccharomyces cerevisiae ASCA       | 89,00 lei |
| 624 | Ac.IgG anti-Aspergillus                         |119,00 lei |
| 626 | Ac.IgG anti-Borrelia- depistaj                  | 59,00 lei |
| 627 | Ac.IgM anti-Borrelia- depistaj                  | 59,00 lei |
| 628 | Ac.IgG anti-Coxsackie virus                     | 69,00 lei |
| 629 | Ac.IgM anti-Coxsackie virus                     | 99,00 lei |
| 630 | Ac.IgG anti-VZV varicela / zona zoster          | 69,00 lei |
| 631 | Ac.IgM anti-VZV varicela / zona zoster          | 69,00 lei |
| 632 | Ac.IgG anti-Rujeola                             | 79,00 lei |
| 633 | Ac.IgM anti-Rujeola                             | 79,00 lei |
| 634 | Ac.IgG anti-Echinococcus                        | 59,00 lei |
| 636 | Ac.IgG anti-Chlamidia trachomatis               | 49,00 lei |
| 637 | Ac.IgA anti-Chlamidia trachomatis               | 49,00 lei |
| 638 | Ac.IgG anti-Chlamidia pneumoniae                | 69,00 lei |
| 639 | Ac.IgM anti-Chlamidia pneumoniae                | 69,00 lei |
| 640 | Ac.IgG anti-Mycoplasma pneumoniae               | 59,00 lei |
| 641 | Ac.IgM anti-Mycoplasma pneumoniae               | 59,00 lei |
| 642 | Ac.IgG anti-Parvovirus B19                      |109,00 lei |
| 643 | Ac.IgM anti-Parvovirus B19                      |109,00 lei |
| 644 | Ac.IgG anti-EBV EA virus Epstein-Barr           | 69,00 lei |
| 646 | Ac.IgG anti-EBV EBNA virus Epstein-Barr         | 69,00 lei |
| 647 | Ac.IgG anti-Treponema palidum (sifilis)         |129,00 lei |
| 648 | Ac.IgM anti-Treponema palidum (sifilis)         | 99,00 lei |
| 650 | Ac.IgG anti-Mycoplasma hominis                  | 69,00 lei |
| 651 | Ac.IgG anti-Ureaplasma urealyticum              | 69,00 lei |
| 652 | Aviditate Ac.IgG anti-Toxoplasma gondii         |109,00 lei |
| 653 | Aviditate Ac.IgG anti-Cytomegalovirus           |109,00 lei |
| 654 | Ac.IgG anti-Brucella spp.                       |139,00 lei |
| 655 | Ac.anti-H.pylori - determinare calitativă       | 24,00 lei |
| 656 | Ac.IgG anti-Helicobacter pylori- cantitativ     | 49,00 lei |
| 658 | Ac.heterofili anti-Epstein Barr virus           | 39,00 lei |
| 662 | Ac.anti-Shigella dysenteria                     | 69,00 lei |
| 665 | Ac.anti-Yersinia spp.                           |169,00 lei |
| 667 | Ac.anti-HTLV I/II - dozare cantitativă          |139,00 lei |
| 668 | Toxoplasma gondii ADN                           |399,00 lei |
| 669 | Cytomegalovirus ADN cantitativ                  |339,00 lei |
| 670 | Phadiatop ( 20 alergeni respiratori)            |189,00 lei |
| 671 | Ag.P24                                          | 79,00 lei |
| 672 | Phadiatop ( 20 alergeni digestivi)              |189,00 lei |
| 675 | TPHA Ac.anti-Treponema palidum                  | 19,00 lei |
| 676 | RPR carbon (VDRL)                               |  9,00 lei |
| 677 | Test HIV1 / HIV2 test serologic                 | 29,00 lei |
| 678 | Ac. anti Listeria monocytogenes                 | 79,00 lei |
| 679 | Genotipare virus hepatic B                      |469,00 lei |
Markeri virali hepatici
| 681 | HCV dozare cantitativă–fenotipare ARN metodaPCR |429,00 lei |
| 682 | HDV dozare cantitativă – fenotipare ARN met PCR |589,00 lei |
| 684 | Ag. viral hepatic Delta - dozare cantitativă    | 79,00 lei |
| 685 | Ag. HBe - dozare cantitativă                    | 59,00 lei |
| 687 | Ag. HBs - dozare cantitativă                    | 49,00 lei |
| 688 | Ac.anti-HCV virus hepatic C                     | 29,00 lei |
| 690 | Ac.anti-HBc totali - dozare cantitativă         | 49,00 lei |
| 691 | Ac.anti-Virus hepatic Delta totali              | 59,00 lei |
| 692 | Ac.anti-HBe - dozare cantitativă                | 49,00 lei |
| 693 | Ac.anti-HBs - dozare cantitativă                | 49,00 lei |
| 694 | Ac.anti-HAV IgM hepatita virala A               | 49,00 lei |
| 695 | Ac.anti-Virus hepatic Delta IgM                 |109,00 lei |
| 696 | Ac.anti-HBc IgM - dozare cantitativă            | 59,00 lei |
| 698 | Ac.anti-HCV virus hepatic C - test de confirmare| 49,00 lei |
Microbiologie
| 701 | Cultură microbiană şi fungică-exudat faringian  | 39,00 lei |
| 702 | Urocultură                                      | 29,00 lei |
| 703 | Cultură microbiană din secreţii diverse         | 29,00 lei |
| 704 | Coprocultură                                    | 29,00 lei |
| 705 | Cultură microbiană-secreţie vaginală            | 29,00 lei |
| 706 | Cultură microbiană-spută                        | 29,00 lei |
| 710 | Antibiogramă                                    | 14,00 lei |
| 720 | Cultură de fungi                                | 29,00 lei |

| 730 | Antifungigramă                                  | 14,00 lei |
| 752 | Spermogramă                                     | 49,00 lei |
| 755 | Examen complet de urină (sumar + sediment)      |  9,00 lei |
| 756 | Add Testul Addis                                | 29,00 lei |
| 762 | Examen amprentă anală                           | 10,00 lei |
| 763 | Determinare coproantigen Giardia intestinalis   | 39,00 lei |
| 764 | Proba de digestie                               | 19,00 lei |
| 765 | Test hemoragie ocultă                           | 29,00 lei |
| 766 | Examen coproparazitar (1 proba)                 |  8,00 lei |
| 773 | Examen microscopic colorat de secreţii diverse  | 15,00 lei |
Analize anatomo-patologice
| 781 | PAP Examen Papanicolaou-codificare scor Bethesda| 45,00 lei |
| 783 | Citodiagnostic de secretie vaginala             | 15,00 lei |
| 785 | Diagnostic histopatologic pe lama               | 40,00 lei |
| 790 | Piesa prelucrata la parafina                    |129,00 lei |