Craiova, str. Macului 4, tel. 0251.588.377, 0724.588.377, 0351.809.809

Termeni şi condiţii de accesare a paginii web

www.plusmedica.ro este site-ul oficial al Centrului de Diagnostic şi Tratament Plusmedica. Folosirea şi accesarea acestui site presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor expuse mai jos. Termenii şi condiţiile pot fi schimbate în orice moment de către administratorul sitului, denumit în continuare "Administrator", fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare "Utilizatori".  Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment. Accesând şi navigând pe acest site, Utilizatorii acceptă, de facto, termenii de utilizare descrişi în continuare. În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, Utilizatorii trebuie să înceteze accesarea sitului.
DESCRIEREA SERVICIILOR. Prin intermediul secţiunilor sale, acest site oferă Utilizatorilor informaţii, documente referitoare la activitatea Plusmedica. În cadrul acestui site, un serviciu electronic reprezintă un serviciu sau o resursă oferită prin Internet cu scopul de a îmbunătăţi comunicarea între cei interesaţi şi Plusmedica.
2. NEANGAJAREA RĂSPUNDERII. Plusmedica întreţine acest site cu scopul de a înlesni accesul public la informaţii privind activităţile sale. Administratorul depune eforturi pentru ca aceste informaţii să fie corecte şi oferite la timp. Dacă sunt semnalate erori, Administratorul va încerca corectarea acestora. Cu toate acestea, Plusmedica nu îşi asumă nici o răspundere cu privire la informaţia de pe acest site.
Informaţia oferită este exclusiv de natură generală şi nu se raportează la cazuri particulare, nu este în mod obligatoriu atotcuprinzătoare, completă, corectă sau actualizată. Acest site poate conţine legături web spre alte site-uri asupra conţinutului cărora Plusmedica nu deţine nici un control şi pentru care nu îşi asumă nici o responsabilitate. Un document disponibil pe site nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial. Numai documentele publicate pe hârtie sau semnate electronic cu un certificat digital calificat sunt considerate autentice. Administratorul nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive. De asemenea, nu îşi asumă nici o răspundere pentru consecinţele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactităţii informaţiilor publicate sau existente pe acest site. Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate în cadrul sitului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, Utilizatorii acceptă ca Administratorul va fi absolvit de orice răspundere.
3. REGULI GENERALE.
ASUMAREA RĂSPUNDERII. Administratorul sitului declară că va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului sitului, va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de altă natură) pentru funcţionarea în bune condiţii a sitului. Cu toate acestea, pot exista întreruperi în funcţionare, sau imposibilităţi de accesare de către Utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive. Pe măsura apariţiei unor situaţii noi de orice natură ce impun acest lucru, Administratorul poate modifica condiţiile şi termenii de utilizare.
LIMITĂRI DE ORDIN TEHNIC ALE SERVICIILOR. Administratorul nu îşi asumă nici o responsabilitate în cazul în care serviciile sitului nu pot fi accesate de către Utilizatori, pe o perioadă nelimitată de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.
DREPTURILE ASUPRA CONŢINUTULUI SITULUI. © 2006 Plusmedica srl. Reproducerea materialelor de pe sit este autorizată, cu menţionarea sursei şi în limitele prevăzute de legislaţia drepturilor de autor şi a drepturilor conexe în vigoare. În cazul în care este nevoie de obţinerea unui acord prealabil în vederea reproducerii materialelor de pe site, obligaţia de a obţine acest acord anulează autorizaţia mai sus menţionată. Restricţia de a reproduce materialele de pe sit va fi clar indicată acolo unde este cazul.
INFORMAŢII PERSONALE. Prin intermediul prezentului site pot fi solicitate informaţii de natură personală. Aceasta are ca scop identificarea Utilizatorului şi/sau posibilitatea de a îl contacta. Natura informaţiilor solicitate se referă în special la date personale (nume, adresă, numere de telefon), adresa de e-mail. Plusmedica va păstra confidenţialitatea acestor informaţii. Unele informaţii solicitate prin intermediul sitului pot face obiectul unei prelucrări de date care au caracter personal (în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date). Prin accesarea şi navigarea pe acest sit, Utilizatorii consimt în mod expres şi neechivoc la efectuarea acestor prelucrări.
4. LEGĂTURA CU ALTE SITURI. Situl poate conţine legături web sau trimiteri către alte situri considerate de Plusmedica utile în ceea ce priveşte conţinutul sitului său şi care nu se află sub controlul sau îndrumarea sa. În cazul utilizării acestor legături web sau trimiteri, se vor aplica condiţiile generale de utilizare corespunzătoare acelor situri. Plusmedica nu poate garanta / controla actualitatea / exactitatea informaţiilor prezente pe siturile unor terţi, la care se face trimitere pe situl său.

5. CONEXIUNI SECURIZATE. Situl conţine anumite pagini care beneficiază de conexiune securizată stabilită între browser-ul Utilizatorului şi server-ul site-ului, comunicarea între acestea realizându-se criptat, conform protocoalelor emitentului certificatului digital al paginilor de tip https://plusmedica.ro/... .
6. ÎNCHEIEREA ACORDULUI . Administratorul îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment conţinutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a Utilizatorului. În cazuri excepţionale, Administratorul îşi rezervă dreptul de a înceta furnizarea serviciilor sale în orice moment.
© Plusmedica srl. Conţinutul acestui site este proprietatea Plusmedica srl, persoană juridică română, cu sediul în Craiova, str. Macului nr.4, Dolj 200223 cu codul unic de înregistrare fiscală 13949520, cu autorizaţia Oficiului Comerţului Dolj nr. J16/370/2001. Modificarea neautorizată a acestui site web constituie infracţiune şi se pedepseşte conform prevederilor Legii nr. 8/1996 şi ale Legii nr. 161/2003 Titlul 3.